mixiユーザー(id:5753682)

日記一覧

Chá-khí-sî, hoat-seng chiok tōa ê tē-gû-hoan-sin, pâng-keng lāi-té piàn-sêng soàⁿ-phóng-phóng--ah--lah !(早起時 發生足大的地牛翻身 房間內底變成散蓬蓬矣&

続きを読む